Získávání medu

Stanoviště včel se nachází ve východní části Přírodního parku Střední Pojihlaví. Typické je dostatkem nektaru z ovocných stromů, a také z porostů akátů a lip. Zdroje medovice jsou pro naše včelky příliš vzdálené. Proto se lesní med vyskytuje jen ojediněle.

Med vytáčím převážně ze světlých pláství po každé větší snůšce. Díky tomu můžu prodávat medy nejen vysoké kvality, ale i rozlišit dle převažujících druhů rostlin, ze kterých včelky nektar posbíraly. Proto můžu nabídnout druhové medy jako je akátový a lipový.

Zralý med opatrně odebírám od včel tak, aby jim vždy zůstalo dostatek zásob. Odebraný med odvezu domů, kde z pláství odstraním vidličkou vosková víčka, a poté dám do nerezového medometu. V medometu se plástve točí na více než 1000 otáček za minutu a tím med vylétne na vnitřní plášť medometu. Takto získaný med zbavím velkých kousků vosku a následně jej umístím do větších nádob, ve kterých probíhá čeření. Po několika týdnech čeření drobné kousky pylu, vosku a propolisu vystoupají na hladinu, kde je odeberu. Čistý med stáčím do sklenic, které putují rovnou k našim zákazníkům, nebo do našeho “miniskladu“, kde je med uschován v ideálních podmínkách v temnu a suchu.

Krátké video z vytáčení si můžete pustit na na Facebookové stránce

https://www.facebook.com/watch/?v=2363529583944463