Stanoviště včel

Stanoviště včel je umístěné v Přírodním parku Střední Pojihlaví uprostřed luk a lesů. Díky tomu se  minimalizuje negativní dopad intenzivního zemědělství na zdraví včel. Jedině se zdravými včelami můžeme mít kvalitní včelí produkty.